ေဇယ်ဝတီၿမိဳ႕တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၁ ဦး ရထားတိုက္ေသဆံုး | DVB