ကမာၻ႔ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔က ေရာဂါ ၃ မ်ိဳးအတြက္ ကန္ေဒၚလာ  ၃၂၁ ဒသမ ၄၄ သန္း ေထာက္ပံ့ | DVB