တရားမဝင္သစ္တင္လာသည့္ ၁၂ ဘီးယာဥ္ တိမ္းေမွာက္၊ အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး ေသဆံုး | DVB