အုိလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ တားျမစ္ခံရ | DVB