လူ႔အခြင့္ေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးဟု ျမန္မာသံအမတ္ တံု႔ျပန္ | DVB