လူ႔အခြင့္ေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးဟု ျမန္မာသံအမတ္ တံု႔ျပန္

  ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ထားတဲ့ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမရွိဘူးလို႔ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးထင္လင္းက တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၅ရက္က ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမဳိ႕က ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွာ က်င္းပတဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြနဲ႔ လူနည္းစုေတြရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ  အထူး အစည္းအေ၀းပြဲမွာ ေျပာၾကားလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာတ၀န္း လူ႔အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္ကာကြယ္ဖို႔ ေပါင္းစုႀကိဳးပမ္းမႈေတြဟာ ႏိုင္ငံေရး သေဘာမေဆာင္ရဘူး၊ ဓမၼဓိ႒ာန္က်မွ်တရမယ္၊ ဘက္မလိုက္သမာသမတ္ရွိရမယ္ဆိုတဲ့ စံႏႈန္း ေတြနဲ႔ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္က တျဖည္းျဖည္းေ၀းကြာေနတာကို ေတြ႔ရတယ္လို႔ ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ “ျမန္မာဟာျပႆနာရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းမဟုတ္ဘဲ ျပႆနာအေျဖရွာမႈရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀န္းအေနနဲ႔ မီးေလာင္ရာေလပင့္လုပ္တာကို ေရွာင္ရမယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ကာကြယ္ရာမွာ လူမ်ဳိး၊ဘာသာ၊ က်ားမ မေရြး တကမၻာလံုးကလူ အားလံုး အတြက္ျဖစ္သင့္တယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ပါ၀င္တဲ့ အခ်က္တခ်ဳိ႕ဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာကိုထိပါးေနသလို အမွန္တရားနဲ႔လည္း ေ၀းေနတယ္။ စိစစ္အတည္မျပဳႏိုင္တဲ့ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္လက္ေတြကို အသုံးျပဳတာဟာ က်င့္၀တ္သိကၡာမဲ့တယ္” လို႔ သံအမတ္ႀကီး ဦးထင္လင္းက လည္းေျပာပါတယ္။ ျမန္မာအစုိးရဟာ ကိုဖီအာနန္ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြအတိုင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္တယ္။ ကုလသမဂၢရဲ႕အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး အဖြဲ႔ေစလႊတ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္တဲ့ ကိစၥဟာ ေျမျပင္မွာျဖစ္ေနတဲ့အေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိလို႔ ျမန္မာအေနနဲ႔ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိခဲ့သလို အခုလည္း ဒီရပ္တည္ခ်က္မေျပာင္းလဲဘူး။ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥ အလြန္အမင္းရႈပ္ေထြးတာမို႔ ျမန္မာအေနနဲ႔ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိဘူး။ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀န္းက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကို ပိုၿပီး နားလည္ သေဘာေပါက္ဖို႔လိုပါတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာေတာ့  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္ အသိုင္းအ၀န္းကလူေတြနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ ကေလးေတြ အပါအ၀င္ တျခားလူနည္းစုေတြအေပၚ စနစ္တက် လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်ထားပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ လူအားလံုးရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေသအခ်ာ ကာကြယ္ဖု႔ိ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။  လူ႔အခြင့္အေရးမဟာမင္းႀကီးအေနနဲ႔ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔နဲ႔ တျခားကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ေတြ ေစလႊတ္ဖို႔ကိစၥ အပါအ၀င္ အစီရင္ခံစာေရးသားၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီနဲ႔ အေထြေထြညီလာခံကို တင္သြင္းဖို႔လည္း ပန္ၾကားထားပါတယ္။ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး ဇအစ္အယ္လ္ဟူစိန္ေတာ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာေတြအေပၚ က်ဴးလြန္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြရဲ႕ ပံုစံဟာ   က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔၊ စနစ္တက်နဲ႔တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္ၿပီး လူသားအျဖစ္ရပ္တည္မႈကို ဆန္႔က်င္တဲ့ရာဇ၀တ္မႈ  (Crimes Against Humanity)  ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့တဲ့  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေတာ့ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ အေျခအေနကို ေလ်ာ့ပါး သက္သာရာရေစဖို႔ အကူအညီျဖစ္ေစမွာမဟုတ္ဘဲ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔သြားသူ ေတြ ျပန္ေနရာခ်ထားေရး သေဘာတူညီခ်က္ အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေန တာကို ရႈပ္ေထြးခက္ခဲေစလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အလားတူ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကလည္း ျမန္မာျပည္အေျခအေနရဲ႕ ရႈပ္ေထြးမႈေတြကို  ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္းက အသိအမွတ္ျပဳရမယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၇ ႏိုင္ငံရွိတဲ့အနက္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၃ ႏိုင္ငံက အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကၿပီး၊ ၃ႏိုင္ငံက ကန္႔ကြက္ခဲ့ကာ  ၉ ႏုိင္ငံက မဲမေပးပဲၾကားေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ေထာက္ခံတဲ့ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ အေမရိကန္၊ ယူေက၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘရာဇီး၊ ဂ်ာမနီ၊ ကိုရီးယား၊ ဘလ္ဂ်ီယံ၊ အီဂ်စ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဟန္ေဂရီ၊ နယ္သာလန္၊ ေပၚတူဂီ၊ ကာတာ၊ ယူေအအီး၊ ေဆာ္ဒီ၊ ကာတာနဲ႔ အီရတ္ စတဲ့ႏိုင္ငံေတြပါ၀င္ပါတယ္။ တရုတ္၊ဖိလစ္ပိုင္နဲ႔ ဘူရန္ဒီႏိုင္ငံတို႔ကကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့ၾကၿပီး အိႏိၵယ၊ ဂ်ပန္၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ဗင္နီဇြဲလား၊ ကြန္ဂို၊ အီသီယိုးပီးယားနဲ႔ အီေကြေဒါတို႔က မဲမေပးပဲ ေနခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုလို႐ုိဟင္ဂ်ာအေရး အထူးအစည္းအေ၀းပြဲေခၚယူက်င္းပဖို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ေဆာ္ဒီ အာေရဗ်ႏိုင္ငံတို႔က အဆိုျပဳခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္နဲ႔ ယူေကအပါအ၀င္  ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၃ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေထာက္ခံမႈနဲ႔ က်င္းပတာျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up