ၿမိဳ႕နယ္ ၃ဝဝ ေက်ာ္ကို ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကူးစက္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္

  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ကို ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကူးစက္မႈရွိႏိုင္တဲ့ ေနရာေတြ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေရာဂါအျဖစ္မ်ားတာက ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးတို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ဳိးသားငွက္ဖ်ားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး စီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာ ေအာင္သီ က ေျပာပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္က လုပ္ခဲ့တဲ့ အာရွ-ပစိဖိတ္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကင္းစင္ပေပ်ာက္ေရး ကြန္ရက္ကျပဳလုပ္တဲ့ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ရက္သတၱပတ္လႈပ္ရွားမႈ အစည္းအေဝးမွာ ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကို ၂ဝ၁၂ ျဖစ္ႏႈန္းရဲ႕ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ႔ခ်ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံအတြင္း ငွက္ဖ်ားေရာဂါကင္းရွင္းေရး ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနတယ္ လို႔လည္း ေဒါက္တာေအာင္သီက ေျပာပါတယ္။ “အရင္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ငွက္ဖ်ား ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၆ သိန္းေလာက္ ရွိပါတယ္။ မႏွစ္ကရရွိတဲ့ စာရင္းအရ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္း ေလ်ာ့က် သြားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းက လူ ၁ဝဝဝ မွာ ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ပဲ ျဖစ္ပြားပါ တယ္။ အမ်ဳိးသားငွက္ဖ်ားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး စီမံခ်က္စာရင္းေတြအရ လူတစ္ေထာင္မွာ တစ္ေယာက္ေလာက္၊ အမ်ဳိးသား ငွက္ဖ်ားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္နဲ႔ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ေတြရဲ႕စာရင္းေတြအရ လူတစ္ေထာင္မွာ ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ျဖစ္ပြားတာ၊ ေသဆုံးမႈႏႈန္းက လူတစ္သိန္းမွာ ဝ ဒသမ ဝ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲရွိေတာ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ကိန္းဂဏန္းအရ ေျပာရရင္ေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ျဖစ္ပြားမႈအေနနဲ႔ လူတစ္သိန္း တစ္ေသာင္းေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။” ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ ေနျပည္ေတာ္အပါအဝင္ က်န္တဲ့ေဒသေတြမွာ ေဒသတြင္း ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ကင္းစင္တဲ့ေနရာေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေတာ့မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ရက္သတၱပတ္ လႈပ္ရွားမႈအစည္းအေဝးကို ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ကေန ၈ ရက္အထိ ငါးရက္တာ က်င္းပေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္မွာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္မွာ အာရွ-ပစိဖိတ္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကင္းစင္ေရး ကြန္ရက္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး၊ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္မွာ အဆင့္ျမင့္ အရာႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး၊ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္မွာ မဲေခါင္ ျမစ္ဝွမ္းႏိုင္ငံမ်ားက က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီး မ်ား အဆင့္ အစည္းအေဝးနဲ႔ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္မွာ မဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္းႏိုင္ငံမ်ားက က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးမ်ားအဆင့္ အစည္းအေဝးတို႔ကို က်င္းပဖို႔ရွိပါတယ္။

More News
Up