အခြန္တံဆိပ္မကပ္သည့္ အရက္၊စီးကရက္ႏွင့္၀ိုင္မ်ား ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးအေရးယူမည္

အထူးကုန္အစည္ေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရက္၊ စီးကရက္နဲ႔ ၀ိုင္အမ်ဳိးမ်ုိးတို႔ကို အခြန္အမွတ္တံဆိပ္ကပ္ႏွိပ္ၿပီးမွ ေရာင္းခ်ဖို႔ သတ္မွတ္ထားၿပီး အခြန္တံဆိပ္ကပ္မထားရင္ သိမ္းဆည္းအေရးယူမယ္လို႔ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက အသိေပးေၾကညာထားပါတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခြန္အမွတ္တံဆိပ္ကပ္မထားတဲ့ အရက္၊ စီးကရက္နဲ႔ ၀ိုင္းေတြအျပင္ တရားမ၀င္တင္သြင္းထားတဲ့ ဘီယာအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႔ရရင္ အထူးကုန္စည္ခြန္ဥပေဒနဲ႔အညီ ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခံရမယ့္အျပင္ ဒဏ္ေတြလည္း ေပးေဆာင္ရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဆိုပါကုန္ပစၥည္းေတြကို လက္၀ယ္ထားရွိတဲ့ ေရာင္းခ်သူဟာ သိမ္းဆည္းခံရတဲ့ ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုးရဲ႕ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ရမယ္၊ ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္လုပ္တဲ့ ပစၥည္းဆိုရင္ ထုတ္လုပ္သူဟာ ကုန္စည္တန္ဖိုးရဲ႕ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ဒဏ္ေငြ ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။  အခြန္တံဆိပ္ကပ္ႏွိပ္ထားျခင္းမရွိတဲ့ အရက္၊ စီးကရက္၊ ၀ိုင္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ တရားမ၀င္တင္သြင္းတဲ့ ျပည္ပႏိုင္ငံထုတ္ ဘီယာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သိမ္းဆည္းဖို႔ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရွာင္တခင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္လို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳၾကဖို႔လည္း သက္ဆိုင္ရာက သတိေပးထားပါတယ္။

//
More News
Up