ေထာက္ၾကန္႔တြင္ သံဃာကို႐ုိက္ႏွက္သူ ေနာက္တဦးမွာ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္တပါးျဖစ္ေန | DVB