ေရနံေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္ ဝက္ေဂါင္းရြာက ဆံရစ္ဝိုင္းေက်ာင္းသူေလးမ်ား - ဓာတ္ပံု - DVB