ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၂၀ ခြင့္ျပဳေပး

  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီအေနနဲ႔ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္မွ ဒီဇင္ဘာ ၄ရက္အထိ ၄လေက်ာ္ကာလအတြင္းမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွွီးျမႇုပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေပါင္း ၂၀ကို အတည္ျပဳခြင့္ျပဳေပးခဲ့တယ္လို႔ တိုင္းအစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ စက္မႈနဲ႔ အျခား၀န္ေဆာင္မႈ က႑ေတြမွာ စင္ကာပူ၊ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင္၀မ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ဂ်ပန္နဲ႔ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔က စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေပါင္း ၁၇ခုနဲ႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း ၃ ခုတို႔ကို အတည္ျပဳမိန္႔ေတြထုတ္ေပးခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ မတည္ေငြရင္းပမာဏ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၂.၇၂၄သန္းနဲ႔ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၈၇၁၉.၂၂သန္းရွိၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ၆၁၉၆ဦးအတြက္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔ကက်င္းပတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမွာလည္း မတည္ေငြရင္းပမာဏ က်ပ္ေငြ ၁၂၉၅.၈၉ သန္းရွိၿပီး ၂၂၄ ဦးအတြက္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးႏိုင္မယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁ ခုကို အတည္ျပဳေပးခဲ့တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူေတြအေနနဲ႔ မတည္ေငြရင္း ပမာဏအေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ သန္း(သို႔) က်ပ္သန္း ၆၀၀၀ အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမႉး႐ုံးသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တယ္လို႔ တိုင္းအစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဓာတ္ပံု-ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရ

More News
Up