လႊတ္ေတာ္ကုိ ဒ႐ုန္းျဖင့္ ႐ုိက္ကူးခဲ့သူမ်ားကို ႐ုံးထုတ္၊ တရားလုိျပသက္ေသမ်ားကုိ စစ္ေဆး | DVB