အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဳဟာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ေဆြးေႏြး

  ပညာေရးတိုးတက္ျမင့္မားဖို႔နဲ႔ အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဳဟာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အေထာက္အကူျပဳေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး  စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အားကစားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီက ဦးေဆာင္ကာ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေနပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တိုင္းအတြင္း ခ႐ုိင္ ၈ ခုမွ ခ႐ုိင္အဆင့္ ပညာေရးဌာန တာဝန္ရွိသူေတြက ပညာေရးဌာနအားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ေတြ ကို စာတမ္းတင္သြင္း ဖတ္ၾကားခဲ့ၾကၿပီး တက္လာလာသူေတြက အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ တိုင္းပညာေရးဌာနအေနနဲ႔လည္း စာတမ္း ၄ ေစာင္ျဖစ္တဲ့ အေျခခံပညာေရးက႑ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေျဖေလ်ာ့ျခင္း၊ ၂၀၁၆-၂၁ အမ်ိဳးသားပညာေရး မဟာဗ်ဳဟာစီမံကိန္း အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈစတဲ့ စာတမ္း ၄ ေစာင္ကိုလည္း တင္သြင္းဖတ္ၾကား ေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိပါတယ္။ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္ဝင္းက “ပညာေရးဌာနက အျခားဌာနေတြထက္ ဝန္ထမ္းအင္အားပိုမ်ားၿပီး ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့ဌာနလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရး က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း လုပ္ေဆာင္လို႔မရဘဲ တဆင့္ျခင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမွာျဖစ္ၿပီး အခုေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး အရင္အဆက္ဆက္ကလို အားလံုးေကာင္းပါသည္ခင္ဗ်ားလို႔မဟုတ္ဘဲ ပြင့္ပြင့္လင္း လင္းေဆြးေႏြးၾကဖို႔” တိုက္တြန္းေျပာပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ကေန ၅ ရက္ထိ ၂ ရက္တာက်င္းပမယ့္ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကရရွိတဲ့ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ၊ ထြက္ရွိလာတဲ့စာတမ္းေတြကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို တင္ျပသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အားကစားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီအေနနဲ႔ ပညာေရးဌာနနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ပညာေရးက႑အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပဳလုပ္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရးဝန္ႀကီးနဲ႔ ပညာေရးဌာန တိုင္း၊ ခရိုင္အဆင့္ တာဝန္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

More News
Up