ရခိုင္ေဒသျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားေဖာ္ထုတ္ၿပီး ကမၻာသိရန္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သူရဦးေအာင္ကိုေျပာ | DVB