ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လူငယ္ဘက္စံု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပြဲေတာ္ က်င္းပ

လူငယ္ဘက္စံုဖြံၿဖိဳးေရးပြဲေတာ္ကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန ကေန ၃ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

More News
Up