ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ပိတ္ထားသည့္ လိႈင္တကၠသိုလ္ RC-2 ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္

  ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ပိတ္ထားတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လိႈင္တကၠသိုလ္ (နယ္ေျမ) (RC-2) ကို ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔က စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါတယ္။ ဒီ (RC-2)ထဲမွာေတာ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ရ ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

//
More News
Up