အတက္ေရာဂါရွိသူေတြကို အနီးမွာၾကံဳခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ေပးရမလဲ

ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ပုံမွန္မဟုတ္တဲ့ ဦးေႏွာက္တြင္း လွ်ပ္စီးေၾကာင္း လႈပ္ရွားတက္ႂကြမႈေတြ ျဖစ္လာတဲ့အခါ အတက္ေရာဂါ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီလုိတက္လာတဲ့အခါမွာ ခႏၶာကုိယ္ဟာ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေတာ့ေအာင္ လွဳပ္ရွားလာမွာျဖစ္ၿပီး ခဏတာ သတိေမ့ေျမသြားျခင္းမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕ဟာ သင္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္ကေလးမွာ တက္လာတဲ့အခါ ဘာလုပ္ရမယ္ဆုိတာကုိ ေျပာျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဟာ အခ်ိန္တုိင္းမွာ ဦးေႏွာက္တြင္း၌ လွ်ပ္စီးေၾကာင္းဆုိင္ရာ လွဳပ္ရွားမွဳေတြ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ဝက္ရူးျပန္ေရာဂါဆုိတာ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ဒီလုိ လွ်ပ္စီးေၾကာင္း လွဳပ္ရွားမွဳေတြ အလြန္အားျပင္းထန္ၿပီး ရုတ္တရက္စုပံုမ်ားျပားလာတဲ့အခါ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အတက္ေရာဂါဟာ ဦးေႏွာက္ကုိ ထိခုိက္ေစတဲ့ အျခားေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တဲြၿပီး ေတြ႕ရေလ့ရွိပါတယ္။ ၎တုိ႔ကေတာ့ မေမြးဖြားမီ၊ ေမြးဖြားစဥ္ႏွင့္ ေမြးဖြားၿပီးစတြင္ ဦးေႏွာက္ထိခုိက္ ခ်ဳိ႕ယြင္းမွဳေၾကာင့္ ခႏၶာကုိယ္အေနအထားႏွင့္ လွဳပ္ရွားမွဳဆိုင္ရာ ယုိယြင္းျခင္း၊ ဥာဏ္ရည္ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း ၊ ေအာတစ္ဆင္ေရာဂါရွိျခင္း၊သူငယ္ျပန္ေရာဂါ ရွိျခင္းႏွင့္ မေတာ္တဆမွဳေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရထားျခင္း စတာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူမဆုိ အတက္ေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အတက္ေရာဂါဟာ ကေလးေတြမွာ ျဖစ္ပြားသေလာက္ လူႀကီးေတြမွာ ဆုိရင္လည္း အသက္ ၆၅ႏွစ္ေက်ာ္လာလွ်င္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ စျဖစ္တတ္ပါတယ္။

သင္လုပ္ေပးသင့္တဲ့အရာမ်ား

တက္ေနတဲ့ လူနာတစ္ေယာက္ကုိေတြ႕လၽွင္ သူတုိ႔ရဲ႕ ပါးစပ္ထဲကုိ ဘာပစၥည္းမွ သင္ဟာမထည့္ေပးသင့္ပါဘူး။ ဒီလုိပစၥည္းေတြ ထည့္မယ္ဆုိရင္ သြားမ်ားပဲ့ထြက္ျခင္း၊ သြားဖုံးကုိက္မိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ရဲ႕ေမးရုိးကုိ ကုိက္မိသည္ အထိျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ လူနာဟာ တက္ေနစဥ္မွာ သူ/ သူမ ရဲ႕ လွ်ာကုိ ကုိက္မိေနမယ္ဆုိရင္ လူနာရဲ႕ ပါးစပ္ထဲကုိ တစ္စုံတစ္ခု သြတ္ထည့္ဖုိ႔ ၾကဳိးစားျခင္းဟာ လွ်ာကုိက္မိျခင္းကုိ ပိုေကာင္းေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ေပးသင့္တာကေတာ့ လူနာကုိ ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ကုိ ညႇင္သာစြာ ေစာင္းထားၿပီး ေခါင္းကုိ ကုိင္ေပးထားပါ။ ေခါင္းကုိ ေအာက္ကပစၥည္း တစ္ခုခုႏွင့္ ခုခံေပးထားပါ။ ထိခုိက္မွဳအႏၱရာယ္မျဖစ္ေစေအာင္ ကာကြယ္ေပးထားပါ။ ဒါ့အျပင္ အသက္ရွဴတာ ပုံမွန္ဟုတ္ရဲ႕လားဆုိတာ ေသခ်ာေအာင္ ၾကည့္ရွဳပါ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတုိ႔ဟာ အတက္ေရာဂါျဖစ္လာတဲ့အခါ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ လမ္းညႊန္ေပးထားပါတယ္။ • အရာဝတၱဳပစၥည္းမ်ားကုိ ကေလးႏွင့္ ေဝးေဝးမွာထားပါ။ ဒါဟာကေလးအား မိမိကိုယ္ကို ထိခုိက္ဒဏ္ရာ မရေအာင္ျပဳလုပ္ေပး ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ • လည္ပင္းတစ္ဝုိက္မွာ ရွိတဲ့ အဝက္အစားၾကပ္ၾကပ္ေတြကုိ ေခ်ာင္ေနေအာင္ လုပ္ေပးပါ။ • ဦးေခါင္းေအာက္မွာ ေခါင္းအံုး တစ္လုံး သုိ႔မဟုတ္ ေပ်ာ့တဲ့အရာတစ္ခုခုကုိ ထားေပးပါ။ • သူ၊ သူမကုိ၊တစ္ဖက္ကုိ ေစာင္းၿပီးလွဲခုိင္းထားပါ။ • တက္ေနတဲ့အခ်ိန္ကုိ ေရတြက္ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ အတက္ေရာဂါ ရွိတဲ့လူအမ်ားစုဟာ သူတုိ႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ အရာဝတၱဳေတြကုိ သတိထားမိေနႏုိင္ပါေသးတယ္။ သုိ႔ေသာ္ မၾကာခဏ တက္တတ္ ေလ့ရွိတဲ့ အခ်ဳိ႕လူနာေတြကေတာ့ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ျခင္း ၊ကားမေမာင္းႏုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သူတုိ႔ရဲ႕ဘဝ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းမွာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ျခင္း စတာေတြနဲ႔ ၾကဳံေတြ႕ရပါတယ္။ အတက္ေရာဂါရွိတဲ့ လူနာေတြဟာ အလုပ္ေတြကုိ လုပ္ကုိင္ရာမွာ တာဝန္ယူမွဳပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမွဳပုိင္းဆုိင္ရာမွာ အခက္အခဲ မ်ားစြာ ၾကဳံေတြ႕ရပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ အျပင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အစုိးရအလုပ္မ်ား၊ အႏုပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အလုပ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာမ်ားကုိ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ စိတ္ဖိစီးမွဳဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ အတက္ေရာဂါကုိ ပုိဆုိးေစမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အလုပ္မွာ စိတ္ဖိစီးမွဳကုိ ဘယ္လုိစီမံခန္႔ခဲြရမယ္၊ ေျဖေဖ်ာက္ရမယ္ဆုိတဲ့ နည္းလမ္းေတြကုိ သင္ဦးစားေပး စဥ္းစားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ လူတုိင္းဟာ စိတ္ဖိစီးမွဳနဲ႔ ရင္ဆုိင္ၾကဳံေတြ႕ရတဲ့အခါ ဘာေတြလုပ္သင့္လဲဆုိတာကုိ သင္ယူဖုိ႔ရာ လုိအပ္ပါတယ္။ အတက္ေရာဂါရွိတဲ့သူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ အသက္အႏၲရာယ္ လံုျခံဳေရးအတြက္ မလုပ္သင့္တဲ့ အလုပ္အခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။ အတက္ေရာဂါရွိျခင္းဟာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ တာဝန္ယူမွဳကို ထိခိုက္ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစသင့္ပါဘူး။

လူတစ္ေယာက္တက္ေနစဥ္မွာ သင္မလုပ္ေပးသင့္တဲ့ အရာေတြရွိပါတယ္။

သင္မလုပ္သင့္ေသာအရာမ်ား

• ကေလးကုိ တက္ၿပီးခါစ သက္သာေနခ်ိန္မွာ အတင္းအၾကပ္ ထသြားထလာေစရန္ မေစခုိင္းပါႏွင့္။ • တက္ေနစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ တက္ၿပီးတဲ့အခါ လူတစ္ေယာက္ဟာ ကုိယ္လက္လွဳပ္ရွားရာတြင္ သုိ႔မဟုတ္ သူတုိ႔ရဲ႕ ပုံမွန္လုပ္ေနတဲ့ အျခားလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ လုပ္တဲ့အခါ အခက္အခဲေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ လူနာေတြဟာ အျခားေသာ အာရုံေၾကာပုိင္းဆုိင္ရာ ျပသာနာမ်ားေၾကာင့္ ကုိယ္လက္လွဳပ္ရွားရာမွာ အဆင္မေျပမွဳေတြ၊ ျပသာနာေတြ ၾကဳံေတြ႕ရပါတယ္။ အတက္ေရာဂါ ရွိတဲ့ ကေလးကုိ တက္ၿပီးတဲ့အခါ ျဖည္းျဖည္းျခင္း လွဳပ္ရွားသြားလာႏုိင္ေစဖုိ႔ရာ ကူညီေလ့က်င့္ေပးပါ။ တက္ေနစဥ္ အေတာအတြင္းမွာ လူၿကီးေတြမွာ သိသာထင္ရွားတဲ့ ႂကြက္သားတင္းအားေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ကေလးမွာေတာင္မွ ဒီလုိျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။ • တက္ၿပီးသြားၿပီဆုိတာ မေသခ်ာမခ်င္း ပါးစပ္မွ ပါးစပ္သုိ႔ ေလမွဳတ္၍ အသက္ကယ္ျခင္းကုိ မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ တကယ္လုိ႔ တက္ၿပီးသြားၿပီဆုိမွသာ လူနာဟာ အသက္မရွဴဘူးဆုိရင္ ပါးစပ္မွ ပါးစပ္သုိ႔ ေလမွဳတ္သြင္းၿပီး အသက္ကယ္ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ပါ။ ပုံမွန္တက္ေနၾကအတုိင္း တက္တဲ့အခါမွာ ေဆးရုံကားမေခၚသင့္ပါဘူး။ လူေတြအတြက္ကေတာ့ တက္ျခင္းကုိ ပထမဦးဆုံးအခ်ိန္ စၿပီးျမင္ရတဲ့ အခါမွာ အေရးေပၚေဆးဝါးကုသမွဳကုိ ခံယူဖုိ႔ရာ ျပဳလုပ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ သုိ႔ေသာ္ အတက္ေရာဂါအမ်ားစုဟာ ဒီလုိ လုပ္ဖုိ႔မလုိ အပ္ပါဘူး။ သင္ဟာတက္ေနတဲ့ လူနာကုိ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ မရေအာင္ ကာကြယ္ဖုိ႔ရာ ရုိးရွင္းတဲ့ ေရွးရုိးျပဳစုနည္းေတြကုိ လုိက္နာၿပီးကာကြယ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေဆးရုံမွာ မလိုလားအပ္ပဲ တစ္ညေနလုံး ကေလးကုိ ရွိေနေစျခင္းဟာ ကေလးကုိ ေၾကာက္လန္႔ေစႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီအစား တက္ေနစဥ္မွာ လူနာဟာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရခဲ့တယ္ ဆုိမွသာလွ်င္ ေဆးကုသမွဳ ခံယူဖုိ႔ရာ ေဆးရုံကားကုိ ေခၚသင့္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တကယ္လုိ႔ လူနာရဲ႕ တက္တဲ့အခ်ိန္ဟာ ၅မိနစ္ထက္ ပုိၾကာ မယ္ဆုိရင္ သုိ႔မဟုတ္ တက္ၿပီးသိပ္မၾကာခင္မွာ ေနာက္တစ္ေခါက္ထပ္ၿပီး ျဖစ္လာမယ္ဆုိရင္ ေဆးရုံကားေခၚဖုိ႔ရာ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ယေန႔ေဆးဝါးကုသမွဳ ဆုိင္ရာ ေလ့လာမွဳမ်ားအရ အတက္ေရာဂါကုိ လုံးဝေပ်ာက္ ကင္းေအာင္ ကုသဖုိ႔ရာမျဖစ္ႏုိင္ေသးပါဘူး။ ကံမေကာင္းစြာပဲ လူတုိင္းမွာလည္း ကုသမွဳဟာ အဆင္မေျပႏုိင္ပါဘူး။ ပုိၿပီးသိရွိေစရန္ သင့္ရဲ႕ ဆရာဝန္ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။ ေရးသားသူ Dr. Khin Yin Kyay ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win ဤေဆာင္းပါးကို DVB ၏ မိတ္ဘက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

//
More News
Up