ထိုင္းမိသားစု အသတ္ခံရမႈ ျမန္မာအလုပ္သမား ၁ ဦး လာေရာက္အဖမ္းခံ | DVB