ဘတ္စ္ကားေပၚ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူတဦး၏ ရင္သားကို စမ္းသည့္ အမ်ိဳးသား ဖမ္းဆီးခံရ | DVB