ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ ဘယ္လိုကူးစက္လဲ

HIV ေရာဂါပုိးသည္ ခႏၶာကုိယ္ရွိ အရည္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ – ေသြး၊ သုတ္ရည္၊ သုတ္မလႊတ္ခင္ ထြက္ေသာ အရည္၊ စအုိမွ အရည္၊ ေယာနိမွ အရည္ႏွင့္ ႏုိ႔ရည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ အကာအကြယ္မပါဘဲ လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊ ေဆးထုိးအပ္ကုိ အတူတကြ သုံးစြဲျခင္း တုိ႔သည္ ေရာဂါပုိး ကူးစက္ႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားရွိလွ်င္ ေရာဂါပုိး ကူးစက္ႏုိင္ေျခမ်ားပါသည္။
  • အကာအကြယ္မပါဘဲ လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊ (ပုံမွန္ အတုိင္းျဖစ္ေစ၊ ပါးစပ္ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံသည္ ျဖစ္ေစ) ကြန္ဒုံးမသုံးဘဲ လိင္ဆက္ဆံပါက ေရာဂါပုိး ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လိင္ဆက္ဆံေဖာ္ တစ္ေယာက္ထက္ ပုိပါက သုိ႔မဟုတ္ မိမိဆက္ဆံေသာ အမိ်ဳးသားက တျခားေသာ အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္ႏွင့္ ထပ္၍ လိင္ဆက္ဆံပါက ေရာဂါပုိး ပုိ၍ ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။
  • HIV ေရာဂါသည္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွ အဓိက ကူးပါသလား။ ကူးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားရွိေသာ အရည္သည္ ေယာနိ၊ ပါးစပ္တြင္ အနာရွိလွ်င္ ကာလသား ေရာဂါရွိလွ်င္ ကူးႏုိင္ပါသည္။ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ပုိ၍ ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိန္းမအဂၤါမ်ားသည္ ပုိ၍ပါးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ပါးစပ္ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ကူးစက္ႏို္င္ေျခ နည္းပါးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပါးစပ္ထဲသုိ႔ ေရာဂါရွိသူ၏ ေသြး၊ သုတ္ရည္ႏွင့္ တျခား အရည္မ်ား ဝင္လွ်င္ ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ လိင္ဆက္ဆံေရး လမ္းေၾကာင္းတြင္ အနာမ်ားရွိလွ်င္ ကူးစက္ႏုိင္ပါသည္။ ပါးစပ္တြင္ အနာရွိျခင္း၊ သြားဖုံး ေသြးယုိျခင္း၊ လိင္အဂၤါ အနာျဖစ္ျခင္း ကာလသားေရာဂါ ရွိျခင္းသည္ ပါးစပ္ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံေသာ္လည္း ကူးစက္ႏုိင္ပါသည္။ ေဆးအလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္း၊ ေဆးသုံးျခင္းသည္ တုိက္႐ုိက္ မသက္ဆုိင္ေသာ္လည္း ေဆးထုိးျခင္း၊ အရက္ေသာက္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ေဆးစားျခင္း၊ ေဆးရွဴျခင္းမ်ားသည္လည္း ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကုိ ျမင့္တက္ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ အျခင္းအရာမ်ားသည္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းကုိ အားေပးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း မ်ားျပားႏုိင္ပါသည္။ ေဆးထုိးအပ္ကုိ မွ်၍သုံးျခင္း တျခားေသာ ထုိးေဆးမ်ားကုိ သုံးျခင္းသည္ HIV ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ ပုိ၍ မ်ားျပားေစပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လူတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးကုိလည္း ထိခုိက္ႏုိင္ပါသည္။ ခုခံအား က်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါပုိး ျပန္႔ပြားမႈကုိ ပုိ၍ ျမန္ဆန္ေစပါသည္။ ေဆးတုိးမႈႏႈန္းကုိ ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ တက္တူးထုိးျခင္း၊ အေပါက္ေဖာက္ျခင္းသည္လည္း မသန္႔ရွင္းေသာ အပ္ကုိ အသုံးျပဳပါက ေရာဂါပုိး ကူးစက္ႏုိင္ပါသည္။ ေသြး၊ သုတ္ရည္၊ မိန္မကုိယ္အဂၤါ အရည္၊ အနာမ်ားမွလည္း ကူးႏုိင္ပါသည္။ မိခင္မွလည္း ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။ေရာဂါပုိးရွိေသာ မိခင္မွ ေမြးေသာ ကေလးမ်ားသည္လည္း ေရာဂါပုိး ကူးစက္ႏုိင္ပါသည္။ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားသည္ မိခင္မ်ားမွ ေရာဂါပုိးကူးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ခုခံအားက်ဆင္းျခင္းေရာဂါ AIDS သည္ HIV ေရာဂါပုိးမွ ကူးစက္တတ္ပါသည္။ ေဆးသုံးလွ်င္၊ အကာအကြယ္ မပါဘဲ ကာမ ဆက္ဆံလွ်င္၊ ပုိးရွိေသာ မိခင္မွတစ္ဆင့္ ကေလးကုိ ကူးႏုိင္ပါသည္။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ hellosayarwon.

ဤေဆာင္းပါးကို DVB ၏ မိတ္ဘက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

//
More News
Up