က်ဳိက္ထီး႐ုိးဘုရားဖူးမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔တြင္ အခမဲ့ ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ | DVB