ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး က်ဳိကၠဆံကြင္း၌ လူထုပရိသတ္ႏွင့္ မစၧားပူေဇာ္ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲက်င္းပ (ဓာတ္ပံု)

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ဟာ ႏုိဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ မနက္က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ က်ဳိကၠဆံကြင္းမွာ လူထုပရိသတ္နဲ႔  မစၧားပူေဇာ္ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲ က်င္းပသြားပါတယ္။  

More News
Up