တ႐ုတ္တြင္ စက္႐ံုေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ၂ ဦး ေသဆုံး | DVB