ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးခရီးစဥ္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္လံုၿခံဳေရးယူထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေျပာ | DVB