အင္းေတာ္တြင္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ေပၚမွ ေက်ာက္စိမ္းတုံးမ်ား ဖမ္းမိ | DVB