သင့္ျမတ္ျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း သတင္းစကားပါးရန္ ျမန္မာျပည္လာျခင္းျဖစ္ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း သတင္းစကားပါးဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က ျမန္မာျပည္သူေတြထံ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေပးပို႔ထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အလည္အပတ္လာဖို႔ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံသားအားလံုးထံ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားနဲ႔ ခင္မင္မႈကို ေပးပို႔လိုတယ္၊ အတူ ေတြ႔ဆံုမယ့္အခ်ိန္ကုိ ေမၽွာ္လင့္ေနတယ္၊ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕ သတင္းေကာင္းကို ေၾကညာဖို႔ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္တယ္၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း သတင္းစကား ျဖစ္တယ္လို႔ မိန္႔ပါတယ္။ ဒ့ါအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေလးစားတဲ့ စိတ္ထားနဲ႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိလိုျခင္း ျဖစ္တယ္။ သဟဇာတ ေဆာက္တည္မႈကို အားေပးဖို႔နဲ႔ အမ်ားေကာင္းက်ဳိး သယ္ပိုးရာမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ဟာ ျမန္မာသမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တရားဝင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး လာေရာက္မယ္လို႔ ျမန္မာအစိုးရကလည္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔ကေန ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ခရီးစဥ္အတြင္း ရန္ကုန္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ကို သြားေရာက္ကာ ျမန္မာသမၼတဦးထင္ေက်ာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုဖို႔ရွိပါတယ္။ ဓာတ္ပံု-႐ိုက္တာ

More News
Up