ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ပဲတီစိမ္း ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ပဲတီစိမ္းက ၁ ပိႆာကို ၃၀ က်ပ္ က်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၁,၅၀၀ က်ပ္ကေန ၁,၉၂၀ က်ပ္ရွိပါတယ္။ ကုလားပဲလံုး ကုလားပဲလံုးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁,၈၅၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ေျပာင္းဆံ ေျပာင္းဆံကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကုိ ၄၇၀ က်ပ္ကေန ၄၈၅ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ႏွမ္းျဖဴက ၁ အိတ္ကို ၁၂၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၃၃,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၃,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) ႏွမ္းနက္(စမံု)ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၅,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ၁၁၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၄၀,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ ႏွမ္းညိဳကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ၁၀၇,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၀၈,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ ကန္စြန္းဥ ေအာင္ပန္း ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ကန္စြန္းဥက ၁ ပိႆာကို ၄၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေရႊပဲသီး ေရႊပဲသီးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၂,၉၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၇၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

More News
Up