ပစ္ခိုက္တိုက္ခိုက္မႈ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေကာ္မတီ ဘတ္ဂ်က္ ကန္ေဒၚလာ ၆ သန္း သံုးစြဲမည္

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ JMC-U အေနနဲ႔ အခု ဘတ္ဂ်က္ေငြ တိုးျမႇင့္သံုးစြဲသြားဖို႔ရွိေနပါတယ္။ အခု ၂၀၁၇ ခုနွစ္မွာ ဘတ္ဂ်က္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္းေက်ာ္ သံုးစြဲခဲ့ရာက လာမယ့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ သန္းေက်ာ္ သံုးစြဲသြားမယ္လို႔ ေကာ္မတီတာဝန္ရွိသူေတြက ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္ အစည္းအေဝးအၿပီးမွာ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ JMC ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြကို စနစ္တက် ေရးဆြဲေနၿပီး ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ JMC-L ေတြ တိုးျမႇင့္ဖြဲ႔စည္းသြားႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး-၁ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဝဏၰေအာင္က ေျပာပါတယ္။ JMC ရဲ႕ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲမွာ ေကာ္မတီနဲ႔ ေဒသခံျပည္္သူေတြ ပံုမွန္ ေတြ႔ဆံုသြားဖို႔ အခ်က္ကို ထည့္သြင္းထာၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ သတင္းေပးခ်က္၊ တိုင္ၾကားခ်က္ေတြကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ေကာ္မတီ တာဝန္ရွိသူေတြက ေျပာဆိုထားပါတယ္။ JMC ကိုထူေထာင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ယခုအခ်ိန္အထိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တိုင္ၾကားခ်က္ပါင္း ၂၈၅ ခ်က္ကို လက္ခံရရွိထားၿပီး ၁၈၂ ခ်က္ကို ေျဖရွင္း ႏိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ တိုင္ၾကားခ်က္ ၁၂၀ ရွိတဲ့အနက္ ၂၉ ခ်က္ကို ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း JMC-U အတြင္းေရးမႉး (၁) ေဒါက္တာေရႊခါးရ္က အစည္းအေဝးအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာပါတယ္။

//
More News
Up