ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ကေလးလႊတ္ေတာ္က်င္းပ

  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကေလးငယ္ေတြကိုယ္တိုင္ပါ၀င္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးတဲ့ ပုံစံတူလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတရပ္ကို မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ႏို၀င္ဘာ ၂၀ရက္က ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။   မႏၲေလးတိုင္းလႊတ္ေတာ္နဲ႔  UNICEFတို႔ပူးေပါင္းၿပီး ကမ႓ာ့ကေလးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွာ  Children's takeover ကေလးမ်ားမွ လူႀကီးမ်ား၏ေနရာကိုခဏတာေနရာလႊဲေျပာင္းေနရာယူျခင္းအစီအစဥ္အျဖစ္ ေမးခြန္းေမးတာ၊ အဆိုျပဳတာ၊ ေထာက္ခံတာေတြကို တကယ့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတရပ္လို ေက်ာင္းသား ကေလးေတြက က်င္းပခဲ့တာပါ။ မႏၱေလးတိုင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက “ျပင္ပေက်ာင္းေတြ၊ အစိုးရေက်ာင္းေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေတြပါတယ္။ သူတို႔ေတြက လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ အစိုးရဌာန တာဝန္ရွိသူေတြအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါတယ္။ ေမးတဲ့သူက ေမးတယ္၊ ေျဖတဲ့သူက ေျဖတယ္။ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သူကလည္း ေဆာင္ရြက္ေပါ့။ သူတို႔လုပ္တာ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္။ သတၱိလည္း ရွိၾကတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီနာယက ေဒါက္တာယုယုေမက “ လႊတ္ေတာ္ အတြင္းကေလးငယ္ေတြ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိေစၿပီး ေက်ာင္းသား/လူငယ္ေတြရဲ႕ အသံကို လူႀကီးေတြၾကားႏိုင္ေစေရး လႊတ္ေတာ္ေနရာကို ကေလးေတြက ေခတၱလႊဲေျပာင္းေနရာယူတ့ဲပံုျဖစ္လို႔ စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းပါတယ္။”လို႔ေျပာပါတယ္။ ကေလးငယ္ ၁၂ ဦးကို  ယူနီဆက္က ေရြးခ်ယ္ကာ  လႊတ္ေတာ္ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရတာေတြကို ကေလးငယ္ေတြ သိရွိနားလည္ေအာင္ ေျပာျပၿပီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေနရာ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ၊ အခမ္းအနားမႉးေနရာ၊ ဝန္ႀကီးေနရာတို႔မွာ ဝင္ေရာက္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေစတာပါ။ အဆိုပါကေလးငယ္ေတြဟာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုေလ့လာေရးသြားခဲ့ဖူးၿပီး အဆိုပါ အေတြ႔အႀကံဳေပၚမူတည္ၿပီး ကေလးေတြရဲ႕ စိတ္ကူးစိတ္သန္းကိုအေျခခံကာ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ အဆိုေတြ ေမးျမန္းေစတာျဖစ္ၿပီး  သူတို႔ရဲ႕ ေရးသားခ်က္ေတြကို အဆင္ေခ်ာေစဖို႔ စာစီေပးရံုသာ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္။

More News
Up