ကေလးေမြးၿပီးဘယ္ေလာက္ၾကာမွ ခ်စ္တင္းေႏွာႏိုင္မလဲ

ကေလးေမြးၿပီးေနာက္ ဗိုက္ထဲရွိေနစဥ္ထက္ ဂရုစိုက္ရတာ ပိုခက္ခဲေနသလို ထင္ရပါသည္။ အၿမဲတမ္းလိုလို ပင္ပန္း ေမာပန္းရ၏။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ပါေစ ကေလးထိန္းေက်ာင္းျခင္းအျပင္ ခ်စ္တင္းေႏွာျခင္းသည္လည္း သင္ႏွင့္သင့္ပါတန္တို႔ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး၏ မရွိမျဖစ္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ဒါဆို ကေလးေမြးၿပီး ဘယ္ေလာက္ၾကာလွ်င္ ခ်စ္တင္ေႏွာျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏုိင္မလဲ။

ကေလးေမြးၿပီးေနာက္ ခ်စ္တင္းေႏွာတာ အႏၱရာယ္ကင္းသလား။

ကေလးေမြးၿပီးေနာက္ ေသြးဆင္းျခင္း (မီးေနေသြး) ရပ္သြားသည္အထိ ေစာင့္ရန္ လမ္းညႊန္ထား၏။ ထိုအခ်ိန္သည္ ကေလးေမြးၿပီးေနာက္ သံုးပတ္နီးပါး ၾကာတတ္ပါသည္။ ေစာင့္ခိုင္းျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ သားအိမ္သည္ အခ်င္းကြာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ဒဏ္ရာမ်ားကို အနာျပန္က်က္ႏုိင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ နာမက်က္မီ ခ်စ္တင္းေႏွာျခင္းသည္ ပုိးကူးစက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

ကေလးေမြးၿပီးေနာက္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ခ်စ္တင္းေႏွာႏုိင္မလဲ။

ခ်စ္တင္းေႏွာခ်င္စိတ္ေပၚလာသည့္အခ်ိန္သည္ လူတစ္ဦးစီေပၚလိုက္ၿပီး ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။ စံသတ္မွတ္ခ်က္ မရွိပါ။ သို႔မဟုတ္ ဘယ္အခ်ိန္ ခ်စ္တင္းစေႏွာရမည္ မသတ္မွတ္ထားပါ။ တကယ့္အေရးႀကီးေသာကိစၥမွာ စိတ္ပိုင္းေရာ ရုပ္ပိုင္းပါ အသင့္ျဖစ္သည္အထိ ေစာင့္ရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕စံုတြဲမ်ားသည္ ကေလးေမြးၿပီး ပထမလအတြင္း ခ်စ္တင္းေႏွာၾကေသာ္လည္း မိန္းမကိုယ္ျပဲထားေသာ သို႔မဟုတ္ ေမြးလမ္းေၾကာင္းခ်ဲ႕ထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ေတာ့ ၆ ပတ္ၾကာသည္အထိ ေစာင့္ရပါမည္။ ၃ လအၾကာတြင္ေတာ့ စံုတြဲအမ်ားစုသည္ ခ်စ္တင္းစေႏွာၾကၿပီျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၆ လၾကာသည္အထိ ေစာင့္ၾကပါသည္။ ကေလးေမြးၿပီး ၆ ပတ္အၾကာ ျပန္မျပခင္ သင္ေရာ သင့္ပါတနာပါ စိတ္ရွိပါက ခ်စ္တင္းေႏွာႏုိင္ပါသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ သင့္ဖက္မွ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူး ဆုိပါက နမ္းျခင္း၊ ေပြ႔ဖက္ျခင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပြတ္သီးပြတ္သပ္ေနျခင္းတို႔သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ကေလးေၾကာင့္ ပင္ပန္းရသည္ဆိုေသာ္လည္း ဒီေလာက္ေတာ့ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ ထိုအဆင့္မ်ားျဖင့္ ခ်စ္တင္းေႏွာခ်င္စိတ္သည္ လြယ္လြယ္ကူကူ သဘာ၀က်က် ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

ကိုယ့္စိတ္အဆင္သင့္မျဖစ္ခင္ ကိုယ့္ပါတနာက အဆင္သင့္ေနလွ်င္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။

တစ္ေယာက္၏ခံစားရမႈ တစ္ေယာက္မွသိေစရန္ အခ်ိန္မွန္မွန္ စကားေျပာဆိုၾကဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ သင့္ပါတနာမွ စိတ္အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီး သင္၌ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးပါက သူစိတ္ေက်နပ္ေစခ်င္ရံုျဖင့္ အလ်င္စလိုမလုပ္ပါႏွင့္။ ခ်စ္တင္းေႏွာျခင္းသည္ သာယာမႈအတြက္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ေ၀ယ်ာ၀စၥတစ္ခုမဟုတ္ပါ။

သတိထားရမည့္ ျပႆနမ်ား

ခ်စ္တင္းေႏွာျခင္းသည္ ကိုယ့္ပါတနာမွ ျငင္ျငင္သာသာႏွင့္ ေသခ်ာဂရုစိုက္ေနေသာ္လည္း သင့္ကိုနာက်င္မႈ ဆက္တုိက္ျဖစ္ေနေစပါက ဆရာ၀န္ သို႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ မိန္းမကိုယ္ျပဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ေမြးလမ္းေၾကာင္းခ်ဲ႕ျခင္းတို႔သည္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာသည့္ မသက္မသာျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ခြဲစိတ္ကုသလွ်င္ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါသည္။ ကေလးေမြးၿပီးေနာက္ ရာသီစလာစတြင္ နာက်င္မႈကို ခံစားရႏိုင္ၿပီး ခ်စ္တင္းေႏွာရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ထိုအရာသည္ ပံုမွန္ပင္ျဖစ္ၿပီး သင့္ေရာသင့္ပါတနာေရာ ခ်စ္တင္းေႏွာျခင္းကို ေ၀ယ်ာ၀စၥတစ္ခုလို အလ်င္စလို မလုပ္ပါႏွင့္။ ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ခ်စ္တင္းေႏွာျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျပႆနာရွိပါက သို႔ ေမးစရာမ်ားမ်ားရွိပါက ဆရာ၀န္ သို႔ ကုထံုးဆရာမ်ား သို႔ က်န္မားေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၏ အႀကံဥာဏ္၊ လမ္းညႊန္ႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို ခံယူဖို႔ မေႏွာင့္ေႏွးပါႏွင့္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးအား hellosayarwon.com အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

More News
Up