အန္စီေအကို ေဒသခံလူထုေထာက္ခံမွ ေအာင္ျမင္မည္ဟု ေကအန္ယူ ေျပာ

  နယ္ေျမခံ ျပည္သူလူထုက အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ အန္စီေအ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ ယံုၾကည္မႈ ေထာက္ခံမႈ အျပည့္အဝရွိမွပဲ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ပူးတြဲေကာ္မတီ  JMC လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုက္ဇက္ဖိုး က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ` ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊလီလမ္း၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ(NRPC)မွာ လုပ္ေနတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူက “JMC အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေအာင္ျမင္မွဘဲ အျခားလက္မွတ္ မထုိးရေသးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြလည္း NCA မွတဆင့္ ႏုိ္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ပါဝင္လာႏုိင္မယ္ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္လုိဘဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တုိ႔ JMC ရဲ႕ အဓိကတာဝန္က က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပေနစဥ္အတြင္း ေျမျပင္မွာ တုိက္ပြဲေတြ မျဖစ္ပြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းရမွာ ျဖစ္လုိ႔ ဘယ္လုိအေျခအေနဘဲေရာက္ေရာက္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္မွာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ႏွစ္ဘက္ လက္နက္ ကုိင္တပ္ေတြကို ထိေတြ႔မႈမရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သည္းခံၾကပါ၊ စိတ္ရွည္ရွည္ထားၾကပါလုိ႔ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။ JMC မွာ အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ တစု၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တစုနဲ႔၊ အရပ္သားတစုတို႔နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္ၿပီး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ပါ  အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္တဲ့ ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနဲ႔ စစ္ဘက္ ဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္ မ်ားကို ႏွစ္ဘက္တပ္မ်ားက ခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔နဲ႔ ခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိလာပါက စိစစ္ အတည္ျပဳျခင္းနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႔မွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပေနစဥ္မွာပဲ ေနျပည္ေတာ္မွာလည္း  ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ UPDJC အလုပ္အဖြဲ႔အစည္းအေ၀းကို တၿပိဳင္နက္ထဲ က်င္းပျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ တဆက္ထဲမွာပဲ ေနျပည္ေတာ္မွာ UPDJC အတြင္းေရးမႉးမ်ားအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ၿပီး အဲ့ဒီေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရက တတိယပင္လံုညီလာခံကို လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ဖို႔ စိုင္းျပင္းေနၿပီး အပစ္ရပ္တပ္ဖြဲ႔တို႔က ေနာင္ႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလက်မွ လုပ္ဖိ္ု႕ ဆႏၵျပဳထားၾကပါတယ္။

More News
Up