အစိုးရအဖြဲ႔႐ုံး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတိုးခ်ဲ႔ဖြဲ႔စည္း

  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ုံး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုတို႔ကို တိုးခ်ဲ႔ဖြဲ႔စည္းမယ္လို႔ သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔လိုက္ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဦးေသာင္းထြန္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဌာန၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဦးေက်ာ္တင္တို႔ကို ခန္႔ထားမယ္လို႔လည္း သမၼတရဲ႕ သ၀ဏ္လႊာမွာ ေဖာ္ျပေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ဖတ္ၾကားသြားပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္က ျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ နာယကက ဖတ္ျပၿပီး ေဆြးေႏြးလိုသူေတြနဲ႔ ကန္႔ကြက္လိုသူေတြကိုလည္း နာယကက တပါတည္းဖိတ္ၾကားသြား ပါတယ္။ ဦးေသာင္းထြန္းဟာ လက္ရွိ  အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ၿပီး ဦးေက်ာ္တင္က လက္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ပိုမိုထိေရာက္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိဖို႔နဲ႔ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး  ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုကို တိုးခ်ဲ႔ဖြဲ႔စည္းရတဲ့ အေၾကာင္းကို ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ လာေရာက္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔႐ုံး၀န္ႀကီးဌာနက သမၼတကို တာ၀န္ခံအလုပ္လုပ္ဖို႔ ျဖစ္ၿပီးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ရွင္းျပသြားပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနအသစ္ ႏွစ္ခုမွာ အလုပ္လုပ္ၾကမယ့္ ၀န္ထမ္းေတြဟာလည္း သမၼတ႐ုံး ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ၀န္ထမ္းေတြပဲ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ မရွိဘူးလို႔လည္း ေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ရွင္းျပသြားပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု တိုးခ်ဲ႔ဖြဲ႔စည္းမွာနဲ႔ ၀န္ႀကီးခန္႔တာေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ လာမယ့္ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up