ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုေငြစကၠဴထုတ္ရန္ တပ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

ျမန္မာက်ပ္ေငြစကၠဴေတြပၚမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံနဲ႔ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝဖို႔ အဆိုကို တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္အားလံုးက ကန္႔ကြက္ခဲ့ေပမယ့္ ေထာက္ခံသူမ်ားလို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္က က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ၿမိဳင္မဲဆႏၵနယ္က ဦးေအာင္ခင္ဝင္း၊ တင္သြင္းတဲ့ “ေရွ႕အနာဂတ္ကာလတြင္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ ရွိလာမည့္ ေငြစကၠဴမ်ားေပၚတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုကို တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး အပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၇ ဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ေပမယ့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္မင္းလႈိင္ကေတာ့ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ေႏွးေကြးေနခ်ိန္မွာ ထုတ္ေဝဖို႔ မသင့္ေသးဘူးလို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုသြားပါတယ္။ “ေငြစကၠဴအသစ္ကို ဒီဇိုင္းအသစ္ျဖင့္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝမည္ဆိုပါက လက္ရွိ ႏိုင္ငံအတြင္း လွည့္လည္သံုးစြဲေနတဲ့ ေငြပမာဏနီးပါးျပည့္မီေအာင္ တျဖည္းျဖည္း အခ်ိန္ယူ အစားထိုး ျဖန္႔ေဝသြားရမွာျဖစ္တယ္၊ ႏွစ္စဥ္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြမွ က်ပ္ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီၿပီး သံုးစြဲေနရလို႔ ေငြစကၠဴ႐ိုက္ႏွိပ္ခမ်ားအျပင္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲခမ်ားပါ ပိုမိုကုန္က်လာမွာျဖစ္တယ္၊ ေငြေၾကးစနစ္ကို ပံုေဖာ္ရာမွာ ေငြေၾကးေပၚက အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္းထက္ ေငြေၾကးတန္ဖိုး ခိုင္မာေအာင္လုပ္ျခင္းက ပိုၿပီး အေျခခံက်ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရ၊ ႏိုင္ငံ၏စီးပြား ေႏွးေကြးေနခ်ိန္တြင္ မေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း။” ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံုေငြစကၠဴ႐ိုက္ဖို႔အဆိုကို ဗဟိုဘဏ္ကလည္း ေထာက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲ မဲခြဲဆံုးျဖတ္တဲ့အခါမွာေတာ့ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးက မတ္တပ္ရပ္ၿပီး ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အဆိုကို ေထာက္ခံသူ ၂၈၆ မဲ၊ ကန္႔ကြက္သူ ၁၀၉ မဲ ရွိတဲ့အတြက္ အဆိုအတည္ျပဳတယ္လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

More News
Up