“ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာမ်ိဳးဆက္တခု” စာအုပ္အေၾကာင္း ဆရာေက်ာ္၀င္းႏွင့္ေမးျမန္းခ်က္ (႐ုပ္သံ)

“ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာမ်ိဳးဆက္တခု” စာအုပ္အေၾကာင္း ဆရာေက်ာ္၀င္းႏွင့္ေမးျမန္းခ်က္ (႐ုပ္သံ) ေနရီရီ “အစကက်ေနာ္ေရးခ်င္တဲ့ ပံုစံက ဒီပံုစံမဟုတ္ဘူး။ အားလံုးကို ဇာတ္ေကာင္ထားၿပီး ေခတ္တစ္ေခတ္ကို အတူ ျဖတ္ခဲ့တဲ့သူေတြအားလံုးက ဇာတ္ေကာင္ပဲ။ အဲ့လိုထားၿပီးေတာ့ first personနဲ႔ မေရးပဲ အားလံုးကို လွည့္လည္ေရးခ်င္တာ။ တကယ္လက္ေတြ႔က်ေတာ့ အဲ့ဒါ ေတာ္ေတာ္ တာဝန္ႀကီးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ မႏုိင္ဘူး။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ ဒါဟာ ေတာ္ရံုတန္ရံုနဲ႔ သိပ္မလြယ္ဘူး။ ဒါတစ္ခ်က္ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ေတာ္ေတာ္မာ်းမ်ား ေခတ္ေတြကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရတာက က်ေနာ္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဇာတ္ေကာင္အရ ေျပာရရင္ေတာ့ ေအာင္ဝင္းေပါ့။ “ေအး” ကေတာ့ စိတ္ကူးတစ္ဝက္ အမွန္တစ္ဝက္လုိ႔ပဲ ေျပာရမွာေပါ့။”

More News
Up