လႊတ္ေတာ္အနီးဒ႐ုန္းပ်ံသန္းမႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆး | DVB