ေမာင္ေတာရွိ ပိုင္ရွင္မဲ့ မိုးစပါးမ်ားကို ရိတ္သိမ္းေရာင္းခ်၍ ပုိင္ရွင္ကိုေပးအပ္မည္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသရွိ ပိုင္ရွင္မဲ့မိုးစပါးေတြကို ရိတ္သိမ္းေရာင္းခ်ၿပီး ရရွိေငြကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္မွာထည့္သြင္းမွာ မဟုတ္ဘဲ မူလပိုင္ရွင္ကိုေပးအပ္သြားမယ္လို႔ အစိုးရ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ေမာင္ေတာေဒသမွာ ေက်းရြာအလုိက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူေတြရဲ႕ မိုးစပါးေတြကို ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိုးရက ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းၿပီး ရိတ္သိမ္းေပးေနရာမွာ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္ထိ စပါးစုိက္ ဧကေပါင္း ၁၇၁၄ ေက်ာ္ ရိတ္သိမ္းေပးခဲ့ၿပီး စပါးတင္းေပါင္း ၆၅၆၂၈ တင္း ထြက္ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ဆိုပါတယ္။ ရိတ္သိမ္းေႁခြေလွ႔ၿပီး ထြက္ရွိလာတဲ့ မိုးစပါးေတြကို ေရာင္းၿပီး ရရွိလာတဲ့ေငြေတြကို ဘဏ္မွာ အေကာင့္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က ထိန္းသိမ္းထားရွိမွာျဖစ္ၿပီး ရရွိလာတဲ့ ေငြေၾကးကို ေမာင္ေတာေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ သံုးမွာမဟုတ္ဘဲ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ လယ္ပိုင္ရွင္ေတြ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွာ ျပန္လည္ေပးအပ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေမာင္ေတာေဒသမွာ ပုိင္ရွင္မဲ႔စပါးေတြ ရိတ္သိမ္း၊ ေရာင္းခ်ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္သုိ႔ ထည့္သြင္းမယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြ မွန္ကန္မႈမရွိဘူးလို႔လည္း အစိုးရက ျငင္းဆိုထားပါတယ္။

//
More News
Up