အေမရိကန္ႏို္င္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေတလာဆင္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႔ဆံု | DVB