ဟြန္ဒူးရပ္စ္ႏွင့္ပြဲအတြက္ ႀကံ့ခုိင္မႈျပည့္ဝေနဟု ၾသစေၾတးလ် ကစားသမား ကာေဟး ေျပာ | DVB