႐ုတ္တရက္လမ္းျဖတ္ကူးသည့္ ကေလးငယ္ ကုန္ကားတုိက္မိမည့္ေဘးမွ သီသီေလးလြတ္ (႐ုပ္သံ) | DVB