တ႐ုတ္တြင္တပ္ဆင္ထားသည့္ စီစီတီဗြီ ကင္မရာမ်ားတြင္ မ်က္ႏွာပုံေဖာ္သည့္နည္းပညာ အသုံးျပဳ

ဓာတ္ပုံ - ႐ုိက္တာ
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့  လံုၿခံဳေရးကင္မရာ (စီစီတီဗြီ) ေတြဟာ မ်က္ႏွာပံုေဖာ္တဲ့ နည္းပညာကို အသံုးျပဳၿပီး လူေတြရဲ႕ အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို အလိုအေလ်ာက္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ၾကပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ကင္မရာေပါင္း သန္းခ်ီ တပ္ဆင္ထားၿပီး ကမာၻ႔အႀကီးဆံုး စီစီတီဗြီကင္မရာကြန္ရက္ကို ျဖန္႔ၾကက္ထားတာပါ။ အဲဒီ စီစီတီဗြီ ကင္မရာေတြဟာ လူေတြရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို အလိုအေလ်ာက္ ေဖာ္ျပႏုိုင္ပါတယ္။ အဲဒီနည္းပညာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Sensetime Founder နဲ႔ စီအီးအုိ ဇူခ်ီဟန္က “၂၀၁၄ ေနာက္ပိုင္းမွာ လူ႔မ်က္လံုးကိုသံုးၿပီး မည္သူမည္ဝါခြဲျခားတာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအပလီေကးရွင္းအတြက္ ေစ်းကြက္ႀကီးႀကီးမားမား ရိွခဲ့ပါတယ္။ မ်က္ႏွာဖတ္မွတ္တဲ့ နည္းပညာကို သံုးၿပီး လူပုဂၢိဳလ္နဲ႔ သူ႔ အုိင္ဒီကတ္ ကိုက္ညီမႈရိွမရိွ အလိုအေလ်ာက္ ဆံုးျဖတ္ေပးနိုင္ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ လက္ရိွအသုံးျပဳေနတဲ့ နည္းပညာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အီလက္ထရြန္းနစ္ အင္ဂ်င္နီယာဌာန ပါေမာကၡ ဝမ္ရွန္ဂ်င္က “မ်က္ႏွာေပၚက Key Points ေတြကို ရွာဖုိ႔လုိပါတယ္။ မ်က္လံုးႏွစ္လံုးရဲ႕ အစြန္းေတြ၊ ႏွာေခါင္းထိပ္၊ ႏွာေခါင္းေဘး အစြန္းႏွစ္ခုနဲ႔ ပါးစပ္အစြန္းႏွစ္ခု အဲဒါေတြကို သိၿပီဆုိတာနဲ႔ ေဒတာေဘ့စ္ထဲက မ်က္ႏွာေတြနဲ႔ တိုက္ဆုိင္စစ္ေဆးၾကည့္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာေပၚက  Points ေတြရဲ႕ အကြာေဝးကို တုိင္းၿပီးတာနဲ႔ အဲဒီမ်က္ႏွာဟုတ္မဟုတ္ အဆံုးအျဖတ္ေပးပါတယ္။ လူေတြရဲ႕ဘဝမွာ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ လြတ္လပ္မႈဆုိတဲ့ အေရးကိစၥေတြ ရိွပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္ခု ပဋိပကၡျဖစ္လာတဲ့အခါ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေတြဟာ လံုၿခံဳေရးကို ပိုအေလးထားမွာပါ။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ လံုၿခံဳမႈမရိွရင္ ဘာမွမရိွႏုိင္ဘူးေလ” လို႔ ေျပာပါတယ္။ မ်က္ႏွာဖတ္မွတ္တဲ့နည္းလမ္း မရႏုိင္တဲ့ေနရာမွာ တျခားဖတ္မွတ္တဲ့ နည္းပညာေတြနဲ႔ ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔လည္း ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ တ႐ုတ္အစိုးရဟာ လူေတြ စကားေျပာဆုိပံုကို အေျခခံၿပီး အသံပံုစံေဒတာေဘ့စ္ကို တည္ေဆာက္ေနတယ္လုိ႔လည္း လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္မႈအဖြဲ႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

More News
Up