ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အသင္း အိႏၵိယႏွင့္ အာရွဖလားေျခစစ္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ | DVB