သတင္းသမား ၃ ဦးအား ေငြက်ပ္ ၂၂ သိန္းေက်ာ္ လိမ္လည္မႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ | DVB