ေရႊဘိုခ႐ုိင္တြင္ မိုးစပါးေဟာင္းမ်ား ယခင္ႏွစ္ထက္ ေစ်းႏႈန္းစံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ | DVB