ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေမြးေန႔ မီးပုံးပ်ံလႊတ္တင္သူ ဖမ္းဆီးခံရ | DVB