ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္တြင္း ငါးမန္း ဂိမ္းေလာင္းကစား ျပဳလုပ္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီး | DVB