ဘရာဇီး ကားေမာင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ လုံၿခံဳေရးတင္းၾကပ္ | DVB