ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲလူနာမ်ားကို ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ အခမဲ့ခြဲစိတ္ေပးမည္ | DVB