ကရင္႐ုိးရာဒုံးယိမ္းအဖြဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြး သံခ်ပ္စာသားေၾကာင့္ ကျပခြင့္ တားဆီးခံရ | DVB