ျပည္သူကုိအေျခခံသည့္ အာဆီယံအသုိက္အ၀န္း ေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု အတုိင္ပင္ခံေျပာ

အာဆီယံ အသိုက္အဝန္းအေနနဲ႔  ျပည္သူလူထုကို အေျခခံတဲ့၊ ဦးစားေပးတဲ့၊ လူမႈေရးအရ တာဝန္ခံတဲ့ အသိုက္အဝန္းကို ေဖာ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ မေန႔က ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ အာဆီယံနဲ႔ အာရွ-ပစိဖိတ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ (ေအပက္) ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲ မိန္႔ခြန္းမွာ ေျပာတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနနဲ႔ အမ်ားပါဝင္မႈနဲ႔ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္စြမ္း တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပညာေရး၊ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ လူငယ္ေတြအတြက္ သင့္တင့္တဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးေရး၊ က်န္းမာတဲ့ လူေနမႈဘ၀၊ က်ား၊ မ သဟဇာတျဖစ္မႈ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေတြကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ လိုတယ္လို႔ သူက ဆုိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လတ္တေလာရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ပူးေပါင္းအေျဖရွာဖို႔ ပိုေကာင္းတဲ့ ေပါင္းစပ္ဆက္သြယ္ေရးအျဖစ္  တ႐ုတ္ သမၼတ အဆိုျပဳခဲ့တဲ့ Belt and Road Initiative ကို ႀကိဳဆိုတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီအစီအမံဟာ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေတြအၾကား ေပါင္းစပ္ဆက္သြယ္ရာမွာ အဓိကေဘာင္ တရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေအပက္ဟာ ေအာင္ျမင္မႈရွိတဲ့ စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ၂၇ ႏွစ္ေက်ာ္ ရပ္ တည္ေနတာေၾကာင့္ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့၊ အမ်ားပါဝင္တဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ တရပ္အတြက္ အေတြ႔အႀကဳံေတြကို ရယူခ်င္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

More News
Up