အုိင္အက္စ္ ေနာက္ဆုံးလက္က်န္နယ္ေျမကို ဆီးရီးယားစစ္တပ္ တုိက္ခုိက္ (႐ုပ္သံ) | DVB