ပဲပုပ္ အစားထုိးစုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ဘားအံတြင္ က်င္းပ

ပဲတင္ပို႔မႈမွာ ကန္႔သတ္ခံရတဲ့ ပဲ ၃ မ်ဳိးထဲက မတ္ပဲနဲ႔ ပဲစင္းငံု စိုက္ဧကေတြမွာ ပဲပုပ္ပဲ အစားထိုးစုိက္ပ်ဳိးဖို႔အတြက္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘားအံစုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန႐ုံးမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က သီတာလြင္ ပ်ဳိးဥယ်ာဥ္တုိ႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ၿပီး ႏုိဝင္ဘာလ ၉ ရက္နဲ႔ ၁၀ ရက္ ၂ ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနတာပါ ဒီအတြက္ ပဲပုပ္ပဲ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္ေတြက သင့္ေတာ္တဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေျမေတြကို ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ဘားအံၿမိဳ႕က လိႈင္ကမၻာေက်းရြာ၊ မိဇိုင္းေက်းရြာနဲ႔ မင္းဇီးေက်းရြာအုပ္စုတုိ႔ကို ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ေတာင္သူနဲ႔ ဦးစီးဌာနက ဝန္ထမ္း အေယာက္ ၅၀ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ပဲမ်ဳိးစံုစိုက္ဧက ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး ပဲတီစိမ္း၊ ပဲလြန္းျဖဴ၊ မတ္ပဲနဲ႔ ပဲစင္းငံုးစတဲ့ ပဲေတြကို စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ပါတယ္။ ပဲပုပ္က ေဒသမေရြး စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ ပဲမ်ဳိးျဖစ္ေပမယ့္  ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းေဒသမွာ အမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ပဲပုပ္ပဲမွာ အာဟာရျမင့္မားစြာပါဝင္ၿပီး ျပည္ပေစ်းကြက္ရွိတဲ့ သီးႏွံတခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ ျမန္မာျပည္ပဲပုပ္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈကေန  ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပဲျပားထုတ္လုပ္ေနတယ္လို႔ USAID ရဲ႕ စစ္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားၿပီး ပဲပုပ္ဆီ၊ ပဲႏုိ႔စတဲ့ တန္ဖိုးျမင့္ ထုတ္ကုန္ အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ ပဲမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up